OBSŁUGA KLIENTA

DOSTAWA

POLITYKA ZWROTÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN

DOSTAWA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN

ZADAJ NAM PYTANIE

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu Zakupów [dalej "Regulamin"]. 

2. Właścicielem Sklepu jest: Anja Fashion Anna Ambroziak, ul. Szparagowa 2/4, 52-315 Wrocław, NIP 8951630897, tel. +48 793 200 083, adres email: anja@anja-fashion.com

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt,

- telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone podczas składania zamówienia.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy (zakładka Obsługa Klienta/Dostawa).

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5 Reklamacje

1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie objęte są 24-miesięczną gwarancją.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (anja@anja-fashion.com lub 793 200 083) w celu przekazania opisu niezgodności reklamowanego towaru oraz ustalenia sposobu odesłania go do Sklepu.

3. Odesłanie reklamowanego towaru odbywa się na koszt Sklepu.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanych produktów.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

6. Sklep zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru Konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku produkt nie zostanie przyjęty.

3. Do odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie podpisanego oświadczenia zawierającego dane umożliwiające kontakt z kupującym, listę zwracanych produktów, datę otrzymania zamówienia oraz numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Oświadczenie można przesłać w formie elektronicznej na adres anja@anja-fashion.com albo listownie na adres: Anja Fashion, ul. Zagajnikowa 43, 51-523 Wrocław.

4. W ciągu 14 dni od przesłania oświadczenia należy odesłać zwracane produkty na adres: Anja Fashion, ul. Zagajnikowa 43, 51-523 Wrocław.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanych produktów dokona zwrotu wpłaconej kwoty na wskazane w oświadczeniu konto.

 

§7 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

- sesji Użytkownika,

- ostatnio oglądanych produktów,

- oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowe i promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli wyraźnie potwierdzi wskazany przez nas link zawierający zgodę na otrzymywanie materiałów o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres anja@anja-fashion.com bądź telefonicznie pod numerem +48 793 200 083.

POLITYKA ZWROTÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Do odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie podpisanego oświadczenia zawierającego dane umożliwiające kontakt z kupującym, listę zwracanych produktów, datę otrzymania zamówienia oraz numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Oświadczenie można przesłać w formie elektronicznej na adres anja@anja-fashion.com albo listownie na adres: Anja Fashion, ul. Zagajnikowa 43, 51-523 Wrocław. W ciągu 14 dni od przesłania oświadczenia należy odesłać zwracane produkty na adres: Anja Fashion, ul. Zagajnikowa 43, 51-523 Wrocław. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanych produktów dokona zwrotu wpłaconej kwoty na wskazane w oświadczeniu konto.

+48 793  321  103

+48 793 200 083

pn-pt  09:00 - 18:00

anja@anja-fashion.com

OBSŁUGA KLIENTA

Regulamin

Dostawa

Polityka prywatności

Polityka zwrotów

O FIRMIE

O nas

Kontakt

ŚLEDŹ NAS

© Anja Fashion 2023

Wszystkie artykuły dostępne w sklepie wysyłane są BEZPŁATNIE za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD albo do paczkomatu InPost po otrzymaniu należności. Łączny czas realizacji zamówienia wynika z dostępności produktów oraz czasu dostawy. Na specjalne życzenie klienta możliwy jest odbiór osobisty, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo lub telefonicznie.